Ai cũng có thể kiếm tiền từ Forex

Hệ thống Robot giao dịch Forex thông minh - hoàn toàn tự động.

Lợi nhuận có thể đến 200%/tháng

Mức drawdown : Có thể xuống đến 60%

BASIC

$150/tháng

  • Tài khoản giao dịch từ 1000 USD - 2000 USD
  • Miễn phí cài đặt

Gọi Hotline 0915465611

PROFESSIONAL

$700/6 tháng

  • Tài khoản giao dịch từ 1000 USD - 2000 USD 
  • Miễn phí cài đặt 

Gọi Hotline 0915465611

BASIC

$1100/1 năm

  • Tài khoản giao dịch từ 1000USD - 2000 USD 
  • Miễn phí cài đặt

Gọi Hotline 0915465611